Home / Tiếng Việt / HỖ TRỢ NÂNG CAO TIẾNG ANH

 

Học sinh quốc tế ngoài việc theo học các chương trình như mọi học sinh Úc khác còn được tập trung để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ cho việc học lên cấp đại học và cao đẳng.
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh được thực hiện thường xuyên theo nhóm nhỏ, hoặc 1 học sinh 1 giáo viên. Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi ngoài việc hỗ trợ khả năng sử dụng tiếng Anh còn tập trung hỗ trợ và nâng cao việc sử dụng tiếng Anh của học sinh trong tất cả các môn học khác. Chúng tôi có một trung tâm hỗ trợ riêng dành cho học sinh quốc tế, nơi các em có thể gặp gỡ trao đổi và yêu cầu trợ giúp khi cần.

 

Department of Education & Training
CRICOS Provider Code: 00861K

 

Share This