Home / Tiếng Việt / CHI PHÍ HỌC TẬP

 

Chúng tôi là trường công nên chúng tôi tuân thủ theo các điều kiện và điều khoản tuyển dụng của bộ Giáo dục bang Victoria. Xin xem các điều kiện đó theo đường link dưới đây.

International Student Program – Written Agreement

Bảng mức phí học tập cập nhật
Xin xem mức phí cập nhật của từng cấp học trong đường link sau: Standard International Student Tuition Fee 

Chi phí ở nhà bản xứ:
Mức phí này ở trường chúng tôi hiện là 290 đô la Úc cho một tuần (tức 7 ngày với 3 bữa ăn mỗi ngày)

Phí đặt cọc giữ nhà bản xứ là AUD580 tương đương với 2 tuần phí.
Phí này sẽ được hoàn trả khi học sinh kết thúc việc học tập tại trường chúng tôi.

Phí nhà bản xứ sẽ do gia đình bạn ở Việt nam thanh toán trực tiếp cho nhà bản xứ theo thỏa thuận giữa 2 gia đình.Chúng tôi khuyến khích thanh toán 10 tuần / 1 lần và qua chuyển khoản vào tài khoản gia đình bản xứ.

 

Department of Education & Training
CRICOS Provider Code: 00861K

 

Share This